Z życia DPS OStoja

Spotkanie z Panią Grażyną Stępień w DPS „Ostoja”

W ramach naszego autorskiego  projektu „ Ciekawy Człowiek w Naszym Domu” w DPS „Ostoja” odbyło się spotkanie z Panią Grażyną Stępień- pedagogiem, pasjonatką, hobbystką. Pani Grażyna jest kobietą o wielu zainteresowaniach. Naszym mieszkańców opowiadała o swojej jednej z wielu pasji, którą jest zbieranie autografów.

Jej pierwszym autografem, który zdobyła wiele lat temu był autograf od Pana Jerzego Połomskiego. Wśród bogatej kolekcji Pani Grażyny znajdują się autografy wielu wybitnych aktorów, polityków, piosenkarzy takich jak Eleni, Lech Wałęsa, Jerzy Nowicki i wielu innych. Mieszkańcy z zaciekaniem słuchali w jaki sposób Pani Grażyna zdobywała autografy, były to często bardzo nietypowe sytuacje. Pani Grażyna okazała się bardzo ciepłą, empatyczną i radosną kobietą, która zdobyła serca naszych podopiecznych.  

DPS „Ostoja” żegna Księdza Marcina Koniecznego

W niedziele 24 czerwca pożegnaliśmy Księdza Marcina Koniecznego, który został przeniesiony na inną Parafię.  Ksiądz Marcin współpracował na naszym Domem od około   pięciu lat. Odprawiał Mszę Świętą dla naszych schorowanych i lezących mieszkańców,  odwiedzał ich w pokojach z Komunią Świętą, z Namaszczeniem Chorych a także Kolędą, spowiadał, służył wsparciem i Słowem Bożym.  Z żalem żegnaliśmy naszego przyjaciela, kapłana i spowiednika.

Były łzy wzruszenia zarówno ze strony Księdza jak i naszych podopiecznych. Pani Dyrektor również nie kryła wzruszenia, wręczyła Księdzu drobny upominek oraz bukiet kwiatów oraz życzyła wszystkiego dobrego na nowej drodze kapłańskiej a przede wszytki obfitości łask Bożych. Przy wspólnej kawie i słodkim poczęstunku wspominaliśmy wspaniałe chwile naszej wspólnej pracy na rzecz naszego Domu.

Jesteśmy przekonani, że Ksiądz Marcin będzie oddanym kapłanem w nowej Parafii i szybko zdobędzie serca swoich nowych parafian, czego za całego serca mu życzymy.  Ksiądz Marcin zaprosił mieszkańców w odwiedziny do swojego” Nowego Domu”

Czym chata bogata tym rada… u Pana Mieczysława Grabuńczuka.

Seniorzy DPS „Ostoja” wraz z Panią Dyrektor Renatą Rosiejak , spędzili piękny, wiosenny dzień w miejscowości  Bielawa Dolna u artysty rzeźbiarza  Pana Mieczysława Grabuńczyka , który ciekawie opowiadał o swojej pasji i drodze zawodowej. Zaprezentował na swoje rzeźby oraz portfolio.  Seniorzy odpoczywali na łonie natury, biesiadowali w pięknej okolicznej scenerii. Niebawem powrócimy w to magiczne miejsce, ponieważ zostaliśmy zaproszeni na majówkę.

Zapraszamy do galerii

2 Maja Dzień Flagi w Ostoji.

2-ego Maja w świetlicy naszego Domu rozpoczęły się obchody Dnia Flagi. Białoczerwona Flaga Narodowa  była najważniejszym elementem wystroju.  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzony między świętami państwowymi:  1maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja).

Mieszkańcy DPS „Ostoja” gościli w tym dniu Wicestarostę Pana Mariusza Wieczorka, który podarował Naszym Seniorom flagi, a młodzież  z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterpii w Zgorzelcu w pięknych biało-czerwonych strojach przygotowała patriotyczne przedstawienie. Po uroczystości, która poruszyła serca i wspomnienia Mieszkańców i Pracowników DPS „Ostoja” wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, kawę i ciastka.

Zapraszamy do galerii

Powiat Zgorzelecki otrzymał ponad 1,6 mln zł dofinansowania w ramach grantu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”. Wsparciem zostały objęte domy pomocy społecznej w Zgorzelcu i Opolnie-Zdroju oraz zgorzelecki szpital.

W środę 14 października Powiat Zgorzelecki podpisał umowę o powierzenie grantu na realizację wsparcia dla domów pomocy społecznej i szpitali w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” nr.: RDPS.09.03.00-02.0022/20.

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia jak najszybszej i kompleksowej pomocy osobom, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19 na terenie Dolnego Śląska. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do powiatów, a za ich pośrednictwem do domów pomocy społecznej oraz szpitali powiatowych.

W ramach grantu wsparciem zostały objęte:

 • Dom Pomocy Społecznej OSTOJA w Zgorzelcu w kwocie 45.779,58 zł;
 • Dom Pomocy Społecznej JĘDREK w Opolnie-Zdroju w kwocie 50.219,83 zł;
 • Dom Pomocy Społecznej JUTRZENKA w Zgorzelcu w kwocie 72.463,59 zł;
 • Wielospecjalistyczny Szpital- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu w kwocie 1.442.807,47 zł.

Granty dla domów pomocy społecznej przyznane zostały na doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej tj. maseczki ochronne, rękawiczki, płyny do dezynfekcji i sprzęt niezbędny do walki z epidemią oraz przygotowanie miejsc do odbywania kwarantanny.

Grant dla zgorzeleckiego szpitala umożliwi zakup sprzętu medycznego, w tym m.in.: echokardiograf, dwa respiratory, kardiomonitor z inwazyjnym pomiarem ciśnienia i rzutem serca oraz łóżka z wagą i wyposażeniem; zakup sprzętu do prowadzenia dezynfekcji tj. preparaty do dezynfekcji, chusteczki do dezynfekcji, rękawice do dezynfekcji, a także zakup wyposażenia obiektowego i budowlanego placówki w postaci dwóch agregatów prądotwórczych.

Zakupy te pozwolą na niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-19. Ponadto w Szpitalu Powiatowym w Zgorzelcu zostaną stworzone nowe możliwości diagnostyczne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy. Przyznany grant umożliwi zachowanie procedur związanych z przestrzeganiem reżimu sanitarno – epidemiologicznego oraz wzmocni komplementarność świadczeń opieki zdrowotnej w zabezpieczaniu życia i zdrowia.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

========================================================

Ponad pół miliona złotych grantu trafi łącznie do wszystkich domów pomocy społecznej zlokalizowanych w powiecie zgorzeleckim. To efekt podpisanej właśnie umowy w ramach projektu pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS“, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19 w DPS funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska.

W ramach grantu wsparciem zostały objęte:

 • Dom Pomocy Społecznej OSTOJA w Zgorzelcu w kwocie 122.887,50 zł;
 • Dom Pomocy Społecznej JĘDREK w Opolnie-Zdroju w kwocie 156.600,00 zł;
 • Dom Pomocy Społecznej JUTRZENKA w Zgorzelcu w kwocie 271.527,00 zł;

Dzięki projektowi zostaną przekazane dodatki do wynagrodzeń oraz nagrody za okres od sierpnia do października 2020 r. dla pracowników świadczących bezpośrednią pracę z pensjonariuszami Domów Pomocy Społecznej. Pracownicy wykonują pracę w warunkach epidemicznych, która jest obciążona ogromnym ryzykiem własnego zachorowania. Aktywnie pracują z osobami starszymi, przewlekle lub trwale chorymi, najbardziej narażonymi na zachorowania na COVID-19.

Projekt pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS“ współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 ========================================================

Powiat Zgorzelecki współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5 Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 9.5 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Projekt zakłada wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek zatrudnionych w  ww. instytucjach, zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowali z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt.

Okres realizacji projektu od 1 maja do 31 grudnia 2020 r.

W ramach grantu wsparciem zostały objęte:

 • Dom Pomocy Społecznej OSTOJA w Zgorzelcu w kwocie 33.067,83 zł
 • Dom Pomocy Społecznej JĘDREK w Opolnie-Zdroju w kwocie 25.321,83 PLN
 • Dom Pomocy Społecznej JUTRZENKA w Zgorzelcu w kwocie  55.113,05 PLN

Procentowy udział finansowania kształtuje się następująco:

 • środki europejskie 84,17 % wydatków kwalifikowanych Projektu
 • dotacja celowa 15,83 % wydatków kwalifikowanych Projektu