A A A

Nasza Rola w środowisku

 

Współpraca

 

Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz mając na uwadze podwyższanie jakości świadczonych usług na rzecz naszych mieszkańców - współpracuje z następującymi instytucjami:

 

 •      Ośrodki Pomocy Społecznej
 •      Domy Pomocy Społecznej w Polsce i Niemczech (Ebersbach)
 •      Urząd Miasta i Gminy w Zgorzelcu oraz z miejscowości, z których skierowane zostały osoby do DPS
 •      Biblioteka Miejska w Zgorzelcu
 •      Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
 •      Szkoły Podstawowe, Gimnazjum Nr 1 w Zgorzelcu, Przedszkola
 •      Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. W Zgorzelcu
 •      Szkoły Ponadgimnazjalne w Zgorzelcu
 •      Powiatowa Straż Pożarna w Zgorzelcu
 •      Zakłady Ubezpieczeń Społecznych
 •      Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zgorzelcu
 •      Polski Czerwony Krzyż w Zgorzelcu
 •      Związek Kombatantów i Rencistów w Zgorzelcu
 •      Klub Seniora w Zgorzelcu
 •      Specjalny Ośrodek   Szkolno - Wychowawczy w Zgorzelcu
 •      Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zgorzelcu
 •      Dom Pogrzebowy „Vedius” w Zgorzelcu
 •      Zakłady Kamieniarskie
 •      Kościoły Parafialne w Zgorzelcu, w szczególności pod wezwaniem Św. Bonifacego
 •      Zespół Ludowy „Żarki”