Z życia DPS OStoja

Spotkanie z Panią Grażyną Stępień w DPS „Ostoja”

W ramach naszego autorskiego  projektu „ Ciekawy Człowiek w Naszym Domu” w DPS „Ostoja” odbyło się spotkanie z Panią Grażyną Stępień- pedagogiem, pasjonatką, hobbystką. Pani Grażyna jest kobietą o wielu zainteresowaniach. Naszym mieszkańców opowiadała o swojej jednej z wielu pasji, którą jest zbieranie autografów.

Jej pierwszym autografem, który zdobyła wiele lat temu był autograf od Pana Jerzego Połomskiego. Wśród bogatej kolekcji Pani Grażyny znajdują się autografy wielu wybitnych aktorów, polityków, piosenkarzy takich jak Eleni, Lech Wałęsa, Jerzy Nowicki i wielu innych. Mieszkańcy z zaciekaniem słuchali w jaki sposób Pani Grażyna zdobywała autografy, były to często bardzo nietypowe sytuacje. Pani Grażyna okazała się bardzo ciepłą, empatyczną i radosną kobietą, która zdobyła serca naszych podopiecznych.  

DPS „Ostoja” żegna Księdza Marcina Koniecznego

W niedziele 24 czerwca pożegnaliśmy Księdza Marcina Koniecznego, który został przeniesiony na inną Parafię.  Ksiądz Marcin współpracował na naszym Domem od około   pięciu lat. Odprawiał Mszę Świętą dla naszych schorowanych i lezących mieszkańców,  odwiedzał ich w pokojach z Komunią Świętą, z Namaszczeniem Chorych a także Kolędą, spowiadał, służył wsparciem i Słowem Bożym.  Z żalem żegnaliśmy naszego przyjaciela, kapłana i spowiednika.

Były łzy wzruszenia zarówno ze strony Księdza jak i naszych podopiecznych. Pani Dyrektor również nie kryła wzruszenia, wręczyła Księdzu drobny upominek oraz bukiet kwiatów oraz życzyła wszystkiego dobrego na nowej drodze kapłańskiej a przede wszytki obfitości łask Bożych. Przy wspólnej kawie i słodkim poczęstunku wspominaliśmy wspaniałe chwile naszej wspólnej pracy na rzecz naszego Domu.

Jesteśmy przekonani, że Ksiądz Marcin będzie oddanym kapłanem w nowej Parafii i szybko zdobędzie serca swoich nowych parafian, czego za całego serca mu życzymy.  Ksiądz Marcin zaprosił mieszkańców w odwiedziny do swojego” Nowego Domu”

Czym chata bogata tym rada… u Pana Mieczysława Grabuńczuka.

Seniorzy DPS „Ostoja” wraz z Panią Dyrektor Renatą Rosiejak , spędzili piękny, wiosenny dzień w miejscowości  Bielawa Dolna u artysty rzeźbiarza  Pana Mieczysława Grabuńczyka , który ciekawie opowiadał o swojej pasji i drodze zawodowej. Zaprezentował na swoje rzeźby oraz portfolio.  Seniorzy odpoczywali na łonie natury, biesiadowali w pięknej okolicznej scenerii. Niebawem powrócimy w to magiczne miejsce, ponieważ zostaliśmy zaproszeni na majówkę.

Zapraszamy do galerii

2 Maja Dzień Flagi w Ostoji.

2-ego Maja w świetlicy naszego Domu rozpoczęły się obchody Dnia Flagi. Białoczerwona Flaga Narodowa  była najważniejszym elementem wystroju.  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzony między świętami państwowymi:  1maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja).

Mieszkańcy DPS „Ostoja” gościli w tym dniu Wicestarostę Pana Mariusza Wieczorka, który podarował Naszym Seniorom flagi, a młodzież  z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterpii w Zgorzelcu w pięknych biało-czerwonych strojach przygotowała patriotyczne przedstawienie. Po uroczystości, która poruszyła serca i wspomnienia Mieszkańców i Pracowników DPS „Ostoja” wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, kawę i ciastka.

Zapraszamy do galerii

Dom zatrudnia 49 pracowników którzy realizują powierzone im zadania, w dwóch zespołach. Są to: Zespół Administracyjno-Gospodarczy, który składa się z 17 osób, oraz

Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny składający się się z 33 osób.

 

Liczba zatrudnionych osób w porównaniu do liczby mieszkańców pozwala zachować ustawowo wymagany wskaźnik zatrudnienia na poziomie 0,44.

 

W skład Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego wchodzą: Kierownik, pielęgniarki, opiekunowie, pracownicy socjalni, instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuta, masażysta, instruktor reintegracji zawodowej, pokojowe, kapelan. Są to pracownicy, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Do zadań Zespołu m.inn. należą:

 

  • zapewnianie niezbędnej pomocy mieszkańcom w zaspokajaniu podstawowych czynności życiowych, oraz pielęgnacji.

 

  • zapewnienie niezbędnej pomocy w skorzystaniu ze   świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów świadczeń zdrowotnych:

 

Na rzecz mieszkańców Domu realizowane są świadczenia zdrowotne na zasadach ogólnych powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Pozostają pod stałą opieką lekarza I kontaktu, który przyjmuje mieszkańców w Gabinecie Pomocy Doraźnej 2 razy w tygodniu ( poniedziałki i piątki, oraz na każde wezwanie), jak również 2 razy w miesiącu przyjmuje lekarz psychiatra.

 

  • opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz ich realizacja przy czynnym udziale mieszkańca. Działania wynikające z planu wsparcia mieszkańca koordynuje pracownik pierwszego kontaktu. Ewaluacja i ocena działań omawiana jest na posiedzeniach Zespołu dwa razy w tygodniu i ma na celu reagowanie na zmiany i bieżące potrzeby mieszkańców. Indywidualny Plan wspierania mieszkańca niezbędny jest do diagnozy potrzeb bytowych, opiekuńczych, medycznych i terapeutycznych mieszkańca.

 

  • świadczenie na rzecz mieszkańców pracy socjalnej: m.in. udzielanie fachowej pomocy i wsparcia mieszkańcom w załatwianiu ich spraw osobistych, urzędowych (reprezentowanie praw i interesów mieszkańca przed instytucjami, bankami, sądami, itp.), odwiedzanie i pielęgnacja mieszkańców przebywających w szpitalu , robienie zakupów , dbanie o organizowanie pogrzebów zmarłych mieszkańców z udziałem przedstawicieli mieszkańców i pracowników, dbanie o groby zmarłych mieszkańców (jeżeli nie miał rodziny), jak również udzielanie niezbędnej pomocy członkom rodziny mieszkańca w załatwianiu spraw dotyczących podopiecznego, itp.

 

W celu podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców i ich aktywizacji, umożliwiono mieszkańcom skorzystanie z usług świadczonych przez fizjoterapeutę i masażystę, zatrudnionych przez Dom.

 

W celu podtrzymywania i rozwijania aktywności psychofizycznej, umiejętności i zdolności oraz zintegrowania społeczności mieszkańców domu ze środowiskiem lokalnym umożliwiono mieszkańcom skorzystanie z różnorodnych zajęć zorganizowanych i przeprowadzonych przez terapeutów zajęciowych zatrudnionych przez Dom.