A A A

"Śpiewajmy kolęy w DPS "Ostoja", od poloneza, po góralską nutę..."

W Polskich domach rozbrzmiewają kolędy. Cenimy te tradycyjne, stare kolędy, jak również piękne góralskie kolędy i pastorałki, utrzymane w konwencji religijnej, ale wywodzące się z tradycji ludowej.

Tę piękną tradycję śpiewania kolęd kultywujemy również w naszym domu.

Nasz gość, Pan Karol, rodowity góral z Żywca, wyśpiewał z seniorami naszego domu najpiękniejsze góralskie kolędy, pastorałki, jak również przybliżył zwyczaje i tradycje regionu,

w którym się urodził i wychował.

Kolędowanie łączy pokolenia, pozwala na budowanie współnoty,

więzi rodzinnych oraz rozwija wrażliwość duchową,

stwarza atmosferę radości.

Niech się nam wszystkim darzy w Nowym Roku.