A A A

 W DPS ''Ostoja''odbyła się prelekcja z udziałem funkcjonariuszek Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu. Spotkanie dotyczyło zasad bezpieczeństwa związanych z zagrożeniami jakimi stykają się starsi ludzie.Do licznie przybyłych seniorów Naszego Domu oraz zaprzyjaźnionego Ośrodka Wsparcia zawitali zaproszeni goście z miejscowej jednostki policji. Policjantki opowiadały naszym podopiecznym o metodach jakimi posługują się przestępcy, których  ofiarą padają seniorzy. Mowa tu o oszustach  żerujących na ludzkiej naiwności. Opisano sposoby ''Na wnuczka'' oraz na ''Policjanta''. Oszustwa zostały zobrazowane za pomocą filmu edukacyjnego autorstwa Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu. Uczuleni na te sytuację słuchacze, zostali poinstruowani przez fukcjonariuszy, co mają robić w momencie, kiedy znajdą się w podobnej sytuacji. Oprócz tego policjantki wręczyły naszym podopiecznym gadżety, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa Seniorów. Spotkanie odbyło się w atmosferze życzliwości, czego dowodem były oklaski i podziękowania ze strony podopiecznych.