Przygotowania do Świąt  Wielkiejnocy w DPS Ostoja trwały już od kilku tygodni. Mieszkańcy chętnie uczestniczyli zarówno w  dekorowaniu Domu jak i w odprawianej co piątek Drodze Krzyżowej  podczas której duchowo przygotowywali się do Zmartwychwstawania Pańskiego.

        Tradycyjnie w Niedzielę Palmową poświęcona została Palma Wielkanocna, wykonana przez mieszkańców  na zajęciach terapeutycznych.

       W  Wielką Sobotę jak  w i Kościołach w całym kraju, gdzie święcony był ogień, paschał, woda oraz pokarmy przyniesione przez Wiernych, tak i w naszym Domu ksiądz proboszcz Maciej Wesołowski uroczyście poświęcił pokarmy, które zdobiły stół wielkanocny podczas uroczystego niedzielnego śniadania w DPS „Ostoja”. Oprócz mieszkańców w nabożeństwie poświęcenia pokarmów wzięli również udział pracownicy DPS „Ostoja”, którzy przynieśli swoje udekorowane koszyczki.

         Ostatecznie mieszkańcy oraz pracownicy zebrali się przy wspólnym Wielkanocnym  stole, dzieląc się jajkiem i życząc sobie przede wszystkim zdrowia w tych trudnych czasach oraz wytrwałości i radości.

           Pani Dyrektor Anna Kasińska przekazała wszystkim mieszkańcom serdeczne życzenia , a tych którzy ze względu na stan zdrowia nie mogli uczestniczyć w śniadaniu Wielkanocnym,Pani Dyrektor odwiedziła w pokojach, działać się z każdym święconką.  Oby nadchodzący czas okazał się dla nas bardziej łaskawy i obyśmy doczekali w zdrowiu i radości kolejnych Świąt.

 

Zapraszamy do galerii