W dniu 01.04.2021 Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu powitał nowego Dyrektora, którym została Pani Anna Kasińska. Podczas oficjalnego powitania w naszym Domu  obecni byli przedstawiciele jednostek samorządowych Pan Artur Bieliński oraz Pan Ireneusz Owsik. Podczas powitania nowej Pani Dyrektor z ust gości, mieszkańców i personelu padły słowa uznania, życzenia pomyślności a przede wszystkim  wielu sukcesów w pracy.

Pani Anna Kasińska jest absolwentką Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, ponadto ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie pracy socjalnej  oraz organizacji pomocy społecznej.  Z naszym Domem związana od lat nie tylko swoją pracą a przede wszystkim  wielkim sercem, uśmiechem i darem niesienia pomocy tym którzy o nią nawet nie umieją prosić.

 

W  latach 2006-2014  była pracownikiem socjalnym w  DPS Ostoja, a od 22 stycznia 2021 pełniła obowiązki Kierownika Wydziału Terapeutyczno Opiekuńczego i Obsługi w DPS Ostoja.

Od 2014-2021 Pani Anna Kasińska swoja wiedzę i doświadczenie wykorzystała angażując się w pracę w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Zgorzelcu by potem po latach wrócić do DPS Ostoja.

Gratulujemy nowej Pani Dyrektor i życząc powodzenia i zadowolenia z pracy.